Akitvni lovostaj:
 • Lipljen
  01.03 - 31.05
 • Mladica
  01.03 - 31.08
 • Bucov
  15.04 - 15.06
 • Smuđ
  01.03 - 30.04
 • Deverika
  15.04 - 31.05
 • Klen
  15.04 - 31.05
 • Skobalj
  15.04 - 31.05
 • Plotica
  15.04 - 31.05
 • Protfiš
  15.04 - 31.05
 • Mrena
  15.04 - 31.05
 • Kečiga
  15.04 - 31.05
 • Šaran
  01.04 - 31.05
 • Vodostaj: Dunav - Apatin
  (RO: 600 cm, VO: 750 cm) NEDELJA 159 cm, PONEDELJAK 160 cm, UTORAK 157 cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Dunav - BaČka Palanka
  (RO: 530 cm, VO: 650 cm) NEDELJA 162 cm, PONEDELJAK 165 cm, UTORAK 170 cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Dunav - Bezdan
  (RO: 500 cm, VO: 700 cm) NEDELJA 80 cm, PONEDELJAK 81 cm, UTORAK 74 cm, SREDA 75 cm, ČETVRTAK 82 cm
 • Vodostaj: Dunav - Bogojevo
  (RO: 600 cm, VO: 700 cm) NEDELJA 150 cm, PONEDELJAK 151 cm, UTORAK 152 cm, SREDA 145 cm, ČETVRTAK 147 cm
 • Vodostaj: Dunav - Novi Sad
  (RO: 450 cm, VO: 700 cm) NEDELJA 169 cm, PONEDELJAK 175 cm, UTORAK 182 cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Dunav - PanČevo
  (RO: 530 cm, VO: 650 cm) NEDELJA 353 cm, PONEDELJAK 373 cm, UTORAK 391 cm, SREDA 408 cm, ČETVRTAK 418 cm
 • Vodostaj: Dunav - Zemun
  (RO: 550 cm, VO: 650 cm) NEDELJA 334 cm, PONEDELJAK 354 cm, UTORAK 372 cm, SREDA 389 cm, ČETVRTAK 399 cm
 • Vodostaj: JuŽna Morava - Aleksinac
  (RO: 300 cm, VO: 400 cm) NEDELJA 339 cm, PONEDELJAK 450 cm, UTORAK - cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Sava - Beograd
  (RO: 500 cm, VO: 600 cm) NEDELJA 285 cm, PONEDELJAK 305 cm, UTORAK 323 cm, SREDA 340 cm, ČETVRTAK 350 cm
 • Vodostaj: Sava - Šabac
  (RO: 400 cm, VO: 500 cm) NEDELJA 235 cm, PONEDELJAK 280 cm, UTORAK 310 cm, SREDA 320 cm, ČETVRTAK 310 cm
 • Vodostaj: Sava - Sremska Mitrovica
  (RO: 650 cm, VO: 750 cm) NEDELJA 397 cm, PONEDELJAK 440 cm, UTORAK 470 cm, SREDA 480 cm, ČETVRTAK 470 cm
 • Vodostaj: Tisa - Novi KneŽevac
  (RO: 550 cm, VO: 750 cm) NEDELJA 195 cm, PONEDELJAK 195 cm, UTORAK 196 cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Tisa - Senta
  (RO: 600 cm, VO: 800 cm) NEDELJA 260 cm, PONEDELJAK 261 cm, UTORAK 262 cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Tisa - Titel
  (RO: 500 cm, VO: 650 cm) NEDELJA 236 cm, PONEDELJAK 245 cm, UTORAK 255 cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Velika Morava - Bagrdan
  (RO: 500 cm, VO: 600 cm) NEDELJA 415 cm, PONEDELJAK 560 cm, UTORAK 600 cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Velika Morava - Ćuprija
  (RO: 400 cm, VO: 470 cm) NEDELJA 366 cm, PONEDELJAK 500 cm, UTORAK 550 cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Velika Morava - LjubiČevski Most
  (RO: 450 cm, VO: 600 cm) NEDELJA -51 cm, PONEDELJAK 100 cm, UTORAK 230 cm, SREDA 290 cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Velika Morava - Varvarin
  (RO: 400 cm, VO: 500 cm) NEDELJA 243 cm, PONEDELJAK 400 cm, UTORAK 460 cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm
 • Vodostaj: Zapadna Morava - Jasika
  (RO: 350 cm, VO: 430 cm) NEDELJA 226 cm, PONEDELJAK 330 cm, UTORAK - cm, SREDA - cm, ČETVRTAK - cm

Sibirka u Panoniji

Lenskom jesetrom (Acipenser baeri) stručnjaci nameravaju da začepe rupe, nastale nestankom morune i migratornih jesetarskih vrsta iz voda Karpatskog basena...

Priča prema kojoj je nestanak morune i migratornih jesetri posledica izgradnje Hidroelektrane „Ðerdap I”, nije ništa drugo nego „urbana legenda”. Ukoliko bi ta tvrdnja bila tačna, u tom slučaju danas bismo imali na hiljade vremešnih ribolovaca, koji se živo sećaju kako jata ovih riba tutnje uzvodno, da bi se izmrestile. Izgradnja brane završena je 1972. godine, a da je migracija anadromnih vrsta sve do tog datuma trajala, pamtili bi. A bilo bi čudno, ako bi pamtili, jer...

Stručna izdanja štampana ceo vek (!) pre izgranje pomenute brane, govore o proređivanju morune i jesetri. I ne govore o tome kao o tek započetom procesu, već kao o nečemu što traje odavno. Pojava sporog nestajanja pomenutih vrsta starija je od „Hidroelektrane” sto godina i kusur decenija. A posledica je industrijalizacije i zagađivanja vodotokova. Anadromne vrste naime žive u morima, a mreste se u rekama. Kako bi se zakrpila rupa nastala nestankom pomenutih vrsta – makar u „tržišno-kavijarnom” segmentu – počeli su eksperimenti sa hibridizacijom krupnorastućih vrsta i kečige, koja jedina od njih ne migrira. Cilj je bio da hibrid bude krupnorastuć, a da ostane kod nas. Stvoren je hibrid morune i kečige, koji je mogao da se uzgaja ribnjački. Međutim, zbog mnogobrojnih teškoća nije stekao popularnost.

Tada je na scenu stupila lenska jesetra. Radi se o jednom od oblika sibirske jesetre, koja je izrazito sklona stvaranju slatkovodnih populacija. Njome su u početku poribljavane vode Baltičkog sliva, u kojima je iznenađujuće brzo izgradila samoodržive populacije. Ohrabreni ovim saznanjem, mnogi su požurili da je nabave. U početku sa ciljem ribnjačkog uzgoja, a kasnije radi poribljavanja ribolovačkih jezera. Pouzdano se zna da dostiže dužinu veću od 2,5-3 metra pri čemu ima masu od oko 200 kilograma, ali uglavnom se love jedinke mase 10-15 kila. Ne mresti se svake, već samo na 2-6 godina, a količina ikre čini 12-25 procenata od telesne mase matice. Isto kao što se i odrasle jedinke dugo ili stalno zadržavaju u reci, tako ni mlađ ne žuri nizvodno, oko mrestilišta provodi pet do šest godina. Lenska jesetra dobro podnosi hladnoću. U prapostojbini uzima hranu i kada je reka okovana ledom. Hrani se larvama insekata, rakovima, puževima, školjkama pa čak i sitnom ribom, pretežno glavočima. U ribnjacima veoma dobro napreduje na namenski pripremljenoj prihrani, dok u ribolovačkim jezerima redovno udara na šaranske boile. U gornjem toku Dunava više rukavaca poribljeno je odraslim jedinkama lenske jesetre i ulovi su postali redovni. U međuvremenu obnovljeni su eksperimenti na planu hibridizacije, sa ciljem bržeg postizanja polne zrelosti, jer kod lenske jesetre taj period zna da potraje i po petnaest godina. Uspešno je hibridizovana s kečigom. Prema proverenim podacima u Mađarskoj je tokom 1996/1997 – bez dozvole nadležnih – sa više stotina kilograma ovog hibrida poribljena Drava.

Bila izvorna ili hibridna – nije daleko.

Mihalj Buzaš

 

Objavljeno u izadnju: