Akitvni lovostaj:
 • Lipljen
  01.03 - 31.05
 • Mladica
  01.03 - 31.08
 • Bucov
  15.04 - 15.06
 • Smuđ
  01.03 - 30.04
 • Deverika
  15.04 - 31.05
 • Klen
  15.04 - 31.05
 • Skobalj
  15.04 - 31.05
 • Plotica
  15.04 - 31.05
 • Protfiš
  15.04 - 31.05
 • Mrena
  15.04 - 31.05
 • Kečiga
  15.04 - 31.05
 • Šaran
  01.04 - 31.05
 • Vodostaj: Dunav - Apatin
  (RO: 600 cm, VO: 750 cm) ČETVRTAK 145 cm, PETAK 151 cm, SUBOTA 158 cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Dunav - BaČka Palanka
  (RO: 530 cm, VO: 650 cm) ČETVRTAK 152 cm, PETAK 155 cm, SUBOTA 160 cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Dunav - Bezdan
  (RO: 500 cm, VO: 700 cm) ČETVRTAK 69 cm, PETAK 79 cm, SUBOTA 85 cm, NEDELJA 80 cm, PONEDELJAK 77 cm
 • Vodostaj: Dunav - Bogojevo
  (RO: 600 cm, VO: 700 cm) ČETVRTAK 135 cm, PETAK 139 cm, SUBOTA 150 cm, NEDELJA 152 cm, PONEDELJAK 150 cm
 • Vodostaj: Dunav - Novi Sad
  (RO: 450 cm, VO: 700 cm) ČETVRTAK 174 cm, PETAK 172 cm, SUBOTA 174 cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Dunav - PanČevo
  (RO: 530 cm, VO: 650 cm) ČETVRTAK 374 cm, PETAK 366 cm, SUBOTA 374 cm, NEDELJA 389 cm, PONEDELJAK 406 cm
 • Vodostaj: Dunav - Zemun
  (RO: 550 cm, VO: 650 cm) ČETVRTAK 360 cm, PETAK 365 cm, SUBOTA 373 cm, NEDELJA 388 cm, PONEDELJAK 405 cm
 • Vodostaj: JuŽna Morava - Aleksinac
  (RO: 300 cm, VO: 400 cm) ČETVRTAK 117 cm, PETAK 115 cm, SUBOTA - cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Sava - Beograd
  (RO: 500 cm, VO: 600 cm) ČETVRTAK 314 cm, PETAK 309 cm, SUBOTA 317 cm, NEDELJA 332 cm, PONEDELJAK 349 cm
 • Vodostaj: Sava - Šabac
  (RO: 400 cm, VO: 500 cm) ČETVRTAK 343 cm, PETAK 358 cm, SUBOTA 380 cm, NEDELJA 402 cm, PONEDELJAK 430 cm
 • Vodostaj: Sava - Sremska Mitrovica
  (RO: 650 cm, VO: 750 cm) ČETVRTAK 497 cm, PETAK 512 cm, SUBOTA 535 cm, NEDELJA 560 cm, PONEDELJAK 590 cm
 • Vodostaj: Tisa - Novi KneŽevac
  (RO: 550 cm, VO: 750 cm) ČETVRTAK 196 cm, PETAK 192 cm, SUBOTA 190 cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Tisa - Senta
  (RO: 600 cm, VO: 800 cm) ČETVRTAK 260 cm, PETAK 258 cm, SUBOTA 256 cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Tisa - Titel
  (RO: 500 cm, VO: 650 cm) ČETVRTAK 259 cm, PETAK 254 cm, SUBOTA 258 cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Velika Morava - Bagrdan
  (RO: 500 cm, VO: 600 cm) ČETVRTAK 542 cm, PETAK 440 cm, SUBOTA 410 cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Velika Morava - Ćuprija
  (RO: 400 cm, VO: 470 cm) ČETVRTAK 336 cm, PETAK 260 cm, SUBOTA 240 cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Velika Morava - LjubiČevski Most
  (RO: 450 cm, VO: 600 cm) ČETVRTAK 159 cm, PETAK 160 cm, SUBOTA 150 cm, NEDELJA 120 cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Velika Morava - Varvarin
  (RO: 400 cm, VO: 500 cm) ČETVRTAK 169 cm, PETAK 120 cm, SUBOTA 110 cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm
 • Vodostaj: Zapadna Morava - Jasika
  (RO: 350 cm, VO: 430 cm) ČETVRTAK 152 cm, PETAK 130 cm, SUBOTA - cm, NEDELJA - cm, PONEDELJAK - cm

Sibirka u Panoniji

Lenskom jesetrom (Acipenser baeri) stručnjaci nameravaju da začepe rupe, nastale nestankom morune i migratornih jesetarskih vrsta iz voda Karpatskog basena...

Priča prema kojoj je nestanak morune i migratornih jesetri posledica izgradnje Hidroelektrane „Ðerdap I”, nije ništa drugo nego „urbana legenda”. Ukoliko bi ta tvrdnja bila tačna, u tom slučaju danas bismo imali na hiljade vremešnih ribolovaca, koji se živo sećaju kako jata ovih riba tutnje uzvodno, da bi se izmrestile. Izgradnja brane završena je 1972. godine, a da je migracija anadromnih vrsta sve do tog datuma trajala, pamtili bi. A bilo bi čudno, ako bi pamtili, jer...

Stručna izdanja štampana ceo vek (!) pre izgranje pomenute brane, govore o proređivanju morune i jesetri. I ne govore o tome kao o tek započetom procesu, već kao o nečemu što traje odavno. Pojava sporog nestajanja pomenutih vrsta starija je od „Hidroelektrane” sto godina i kusur decenija. A posledica je industrijalizacije i zagađivanja vodotokova. Anadromne vrste naime žive u morima, a mreste se u rekama. Kako bi se zakrpila rupa nastala nestankom pomenutih vrsta – makar u „tržišno-kavijarnom” segmentu – počeli su eksperimenti sa hibridizacijom krupnorastućih vrsta i kečige, koja jedina od njih ne migrira. Cilj je bio da hibrid bude krupnorastuć, a da ostane kod nas. Stvoren je hibrid morune i kečige, koji je mogao da se uzgaja ribnjački. Međutim, zbog mnogobrojnih teškoća nije stekao popularnost.

Tada je na scenu stupila lenska jesetra. Radi se o jednom od oblika sibirske jesetre, koja je izrazito sklona stvaranju slatkovodnih populacija. Njome su u početku poribljavane vode Baltičkog sliva, u kojima je iznenađujuće brzo izgradila samoodržive populacije. Ohrabreni ovim saznanjem, mnogi su požurili da je nabave. U početku sa ciljem ribnjačkog uzgoja, a kasnije radi poribljavanja ribolovačkih jezera. Pouzdano se zna da dostiže dužinu veću od 2,5-3 metra pri čemu ima masu od oko 200 kilograma, ali uglavnom se love jedinke mase 10-15 kila. Ne mresti se svake, već samo na 2-6 godina, a količina ikre čini 12-25 procenata od telesne mase matice. Isto kao što se i odrasle jedinke dugo ili stalno zadržavaju u reci, tako ni mlađ ne žuri nizvodno, oko mrestilišta provodi pet do šest godina. Lenska jesetra dobro podnosi hladnoću. U prapostojbini uzima hranu i kada je reka okovana ledom. Hrani se larvama insekata, rakovima, puževima, školjkama pa čak i sitnom ribom, pretežno glavočima. U ribnjacima veoma dobro napreduje na namenski pripremljenoj prihrani, dok u ribolovačkim jezerima redovno udara na šaranske boile. U gornjem toku Dunava više rukavaca poribljeno je odraslim jedinkama lenske jesetre i ulovi su postali redovni. U međuvremenu obnovljeni su eksperimenti na planu hibridizacije, sa ciljem bržeg postizanja polne zrelosti, jer kod lenske jesetre taj period zna da potraje i po petnaest godina. Uspešno je hibridizovana s kečigom. Prema proverenim podacima u Mađarskoj je tokom 1996/1997 – bez dozvole nadležnih – sa više stotina kilograma ovog hibrida poribljena Drava.

Bila izvorna ili hibridna – nije daleko.

Mihalj Buzaš

 

Objavljeno u izadnju: